Hea klient!

Kui soovite saada meie tulevaseks hulgikliendiks siis paluksime täita kliendilepingu avalduse

(leiad altpoolt) ja edastada see täidetuna Multiparts esindusse või e-mailile info@multiparts.ee .

Peale lepingu sõlmimist on Teil võimalik osa saada kõikidest Taket poolt pakutavatest

soodustustest ja erinevatest kampaaniatest.

Kliendilepingu avaldus:

Kliendilepingu avaldus:

Kaubatagastus

Vajalik kauba tagastamisel!

Kauba tagastamisel on vaja täita kauba tagastusleht (leiad altpoolt),mis tuleb esitada koos tagastatava kaubaga. 

Tagastus tingimused:

1. Tagastatav kaup võetakse vastu ainult koos käesoleva tagastuslehega.

2. Puudulikult täidetud tagastuslehega kaup ei kuulu läbivaatamisele või hüvitatakse 70% kauba maksumusest.

3. Esitatud tagastusleht vaadatakse läbi 14-ne kalendripäeva jooksul.

4. Tagastatav kaup peab olema tehniliselt korras, komplektne ja kasutamata. Toote pakend peab olema terve ja puhas.

5. Toote mitte sobivusest ja muudest kaubaga seonduvatestprobleemidest teavitada Multiparts OÜ-d hiljemalt 10-ne kalendripäeva jooksul arve väljastamise kuupäevast, hilisemad pretensioonid ei kuululäbivaatamisele.

6. Kaupu, mille arve väljastamisest on möödunud 1 aasta, tagasi ei osteta.

7. Kui arve  kuupäevast on möödunud rohkem kui 30 päeva, ei tagastata kauba väärtusest rohkem kui 80%.

8. Multiparts OÜ poolt tehtud eksimuse korral hüvitatakse kaup 100 %-liselt eeldusel, et kaup ja sellepakend ei ole rikutud.

9. Kliendi poolt valesti tellitud ja ostetud kaupade tagastamisel jätab Multiparts OÜ endale õiguse kinnipidada toote maksumusest kuni 20%  vastavalt tagastuse põhjendusele.

10. Kauba tagastuslehe käsitlus toimub vastava toote garantiitingimustest lähtudes.

11. Kui antud kauba tagastuse kohta on suulisi või kirjalikke kokkuleppeid, palume need märkidatagastuslehele

Tagastusleht: Kauba_tagastusleht.xls

Tagastusleht: Kauba_tagastusleht.pdf